Atop Consulting

Kortkommando

Ett sätt att börja arbeta effektivare i Excel är att försöka med att används kortkommando istället för menyer, speciellt för de kommandon ni utför ofta. Mina egna favoriter utöver kopiera [Ctrl]+[C] och klistra in [Enter] är:

Infoga aktuellt datum [Ctrl]+[Skift]+[;]
Visa dialogrutan Formatera celler [Ctrl]+[1]
Infoga cell/er, kolumn/er eller rad/er [Ctrl]+[+]
Ta bort cell/er, kolumn/er eller rad/er [Ctrl]+[-]
Fyll markerade celler med aktuell inmatning [Ctrl]+[Enter]
Avbryt inmatning [Esc]
Manuell radbrytning i celler [Alt]+[Enter]
Markera cell Al i kalkylbladet [Ctrl]+[Home]
Markera den sista använda cellen i kalkylbladet [Ctrl]+[End]
Visa nästa kalkylblad (flik) [Ctrl]+[Page Down]
Markera början/slutet av blocket på raden/kolumnen [Ctrl]+[Piltangent]
Utöka markeringen med en cell, rad eller kolumn [Skift]+[Piltangent]
Utöka markeringen till den sista cellen med data i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen [Ctrl]+[Skift]+[Piltangent]

Atop Consulting AB, Tfn: 08-544 03 300, info@atop.nu
Atop Consulting