Atop Consulting

Kursinnehåll - Excel

Grundkurs i Excel

1. Introduktion till Excel
· Fönster, knappar, menyer, kalkylbladet
· Inställningar

2. Grunderna i kalkylering
· Skriva i celler
· Formler och beräkningar
· Redigera en kalkyl
· Summafunktionen

3. Formatera kalkylen
· Textformat, teckenfärg, justering
· Kantlinjer och färger

4. Utskrift
· Förhandsgranska
· Utskrift, marginaler
· Sidhuvud och sidfot
· Sidbrytningar och utskriftsområde

5. Kopiera och flytta
· Autofyll
· Klippa ut och klistra in

6. Talformat och listor
· Talformat, valutaformat och datumformat

7. Absolut och relativ referens
· Skillnaderna mellan absolut och relativ referens.
· Kopiera formler med absolut referens

8. Diagram
· Diagramguiden
· Redigera diagram

9. Lista och databas
· Sortera
· Urval & filter
· Formulär

10. Tredimensionell kalkyl
· Arbeta med blad
· Namnge blad, gruppredigera
· Formler med länkar mellan blad

11. Fönster och cellskydd
· Effektiv fönsterhantering
· Skydda blad mot avsiktliga och oavsiktliga förändringar.

12. Funktioner
· Statistiska-, logiska- och finansiella- kalkylbladsfunktioner

Fortsättningskurs Excel

1. Talformat
· Specialtecken i talformat
· Anpassade talformat

2. Import och export
· Import och export av text och tal

3. Kalkylbladsfunktioner
· Fördjupning i kalkylbladsfunktioner
· Sammanfoga
· Vänster, höger
· Datum
· Leta upp
· Övriga funktioner

4. Diagram
· Egendefinierade diagram
· Formatera diagram

5. Pivottabeller
· Skapa pivottabell
· Redigera pivottabell
· Beräknat fält

6. Layout
· Gruppera data för att dölja eller visa önskad information
· Summera data gruppvis

7. Specialfunktioner
· ”Vad-händer-om”-analyser
· Målsökning
· Problemlösning

8. Samarbete
· Arbeta flera kollegor i samma kalkylblad.
· Konsolidera data från flera kalkylblad.

9. Dataverifiering
· Säkerställ att rätt data läggs in i varje cell

10. Makro
· Vad är makro?
· Spela in makro
· Kör makro

Programmering i Excel

Kursen anpassas helt efter kundens verksamhet.
För mer information kontakta info@atop.nu

Atop Consulting AB, Tfn: 08-544 03 300, info@atop.nu
Atop Consulting