Atop Consulting

”Nu jobbar vi smartare”

Det gamla ordersystemet baserat på Excel fungerade inte optimalt. Att implementera ett nytt datasystem skulle både bli dyrt och tidskrävande. Mats Beiming på Atop Consulting kom därför med en annan lösning.


- Det bästa med Mats var att han direkt förstod vårt problem och levererade en lösning som gick att tillämpa på en gång, berättar Bengt Branzén, dåvarande ansvarig för assignmenthantering för radiobasar för WCDMA inom Ericsson.
Bengts grupp arbetar med beställningar av nya interna uppdrag (assignments) och projekt, samt planeringen och uppstartandet av dessa. I takt med att uppdragen blev allt fler och mer komplexa, blev det gamla ordersystemet - baserat på Excel - för litet och oflexibelt.

Man övervägde att byta till ett större databassystem. Men efter diskussion med Mats och andra leverantörer insåg Bengt med kollegor att det skulle innebära gigantiska förändringar och att det skulle ta lång tid att implementera ett helt nytt system.
- Mats på Atop tänkte annorlunda. Han föreslog ett uppföljningssystem med Access som plattform. Det tog inte ens 100 timmar att analysera, leverera och implementera den lösningen!
Bengt Branzén påpekar att gruppen i och för sig gör samma jobb som tidigare, men att man nu jobbar smartare, mer effektivt och att ekonomiuppföljningen fungerar tillfredsställande. Och så gillar ordergruppen den lilla extra finessen att kunna inkludera extern data som ger möjlighet att ta fram ytterligare rapporter och avstämningslistor.

Att ta små steg som vi sedan vidareutvecklar… ja, det passar vår verksamhet bäst helt enkelt. Så vill vi jobba, även i framtiden. Det känns bra när man direkt ser effekten i både tid och pengar. Jag bedömer att ”pay-off” har nåtts på kortare tid än ett halvår, säger Bengt och tillägger:
Och då räknar jag bara vår avdelnings verksamhet.

Efter hand visade det sig att flera avdelningar på Ericsson brottades med samma problematik som Bengt Branzéns ordergrupp. Atop Consultings ekonomiuppföljningssytem visade sig vara lösningen även för merparten av dessa.

 

Atop Consulting AB, Tfn: 08-544 03 300, info@atop.nu
Atop Consulting