Atop Consulting

Uppdrag

Gemensamt för de företag som kontaktar oss är att de vill spara tid. Några vill gå en utbildning för att lära sig själv medan andra överlåter jobbet åt oss. I vissa fall är lösningen några timmars arbete med att skriva ett makro i Excel, i andra fall behövs ett mer omfattande arbete med att bygga en databaslösning. Oavsett ert problem hittar vi en bra lösning till Er.

Nu senast har vi hjälp företag med:

 • Att förenkla resursplaneringen av väktare 
 • Att automatisera den månatliga uppföljningen av aktiviteter i ärendesystem  
 • Att bygga ett komplett försäkringssystem
 • Att skapa Gant-diagram för aktivitetsplanering
 • Att konvertera textfiler från Apple & Google till läsbara rapporter med endast en knapptryckning.
 • Att effektivisera budgetrutinen med tydliga mallar samt logik för att sammanställa dessa på olika chefsnivåer,  se http://www.youtube.com/watch?v=zH868wDB7XE.
 • Att strukturera kommunala planeringsprojekt med tillhörande uppgifter så att det enkelt går att hitta uppgifter och rapportera på ett strukturerat sätt.
 • Beräkna och redovisa ersättning till personalen för deras jour.
 • Beräkna och redovisa ersättningen för lagerpersonal.
 • Att effektivisera rutinerna kring hantering av mätvärden i VA-branschen, se http://youtu.be/MWVgI51GDx0
 •  

 

Atop Consulting AB, Tfn: 08-544 03 300, info@atop.nu
Atop Consulting