Atop Consulting

Affärssystem

Inom vår affärskonsultverksamhet definierar vi kundföretagets processer och flöden genom en initial behovsanalys. I analysen benar vi ut vad som är måste-krav respektive önskas-krav och kan därefter direkt ge återkoppling beträffande effektivisering och kostnader. Med behovsanalysen som utgångspunkt utformar vi sedan ett datasystem som förenklar och effektiviserar arbetet. Till skillnad från många andra affärskonsulter levererar vi alltså inte en pappersrapport (en rapport som ni sedan själva förväntas omvandla till system). Vi levererar ett färdigt affärssystem. Komplett och klart att använda.

Det ska vara enkelt att anlita oss. Välkommen att kontakta Mats Beiming på
telefon: 08-544 033 00 så  berättar vi mer.

Vem behöver ett företagsanpassat affärssystem?
Svar: alla. Alla företag som har behov av att kunna lagra data, jämföra data, göra kontinuerliga affärsberäkningar eller analysera försäljningssiffror bör ha ett smart system som effektiviserar hanteringen av dessa uppgifter. Punkt. Visst kan man sitta och göra manuella jämförelser också. Men det är ganska få företag som verkligen har den tiden.

Atop Consulting AB, Tfn: 08-544 03 300, info@atop.nu
Atop Consulting